Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs


Jaarlijks Mystery Dinner

Deze keer op op 25 november 2017 in de Tolhuistuin te Amsterdam.


Bestuurswisseling  en discussies over wel/niet toetreden tot Auteursbond

en over de toekomst van onze Gouden Stroop.