Genootschap  van 

Nederlandstalige Misdaadauteurs

 
 


         Op dit moment telt het GNM 135 leden:

         114 auteurs en 21 uitgevers, recensenten en publicisten.


       

         Het bestuur bestaat uit

         Peter Römer                       (voorzitter)

         René van de Meerakker   (secretaris/penningmeester)

         John Brosens                      (lid)

         Isa Maron                           (lid)

         Linda Jansma                   (lid)


         Ezra Homan     (secretariële ondersteuning) 


Het genootschap - opgericht in 1986 - is de ontmoetingsplaats voor auteurs van alle denkbare typen thrillers. 

Het zet zich actief in voor de groei van de bekendheid van en de waardering voor het genre.


Het GNM is sterk betrokken bij de    jaarlijkse verkiezingen van De Gouden Strop (voor de beste Nederlandstalige thriller) en De Schaduwprijs (voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut).


Vrij en onafhankelijk  - 

geen sponsoren  - 

geen reclame


Fotoverslag Mystery Dinner 2016

KLIKFotos.html

Nieuwe voorzitter
Stropjury
KLIKNieuws.htmlErelidmaatschap 
Ina Bouman

KLIK

Ina_Bouman_Erelid.html